Bent Løwe
BENT LØWES BLOG

Det store knald i Esbjerg

04-03-2017 14:10
Om mineeksplosionen 7. juni 1945
 

I 2013 fik jeg en forespørgsel, om jeg kendte noget til mineeksplosionen i Esbjerg 7. juni 1945.
 
Jeg kendte til eksplosionen, men ikke til detaljerne. Jeg påtog mig opgaven, at undersøge denne episode lidt nærmere. Efter ca. en uges arbejde med at læse gamle avisudklip på mikrofilm, var projektet færdig, projektet blev aldrig afhentet, og for et par dage siden fandt jeg så projektmappen på en hylde i samlingen om anden verdenskrig. Når der er brugt så meget tid på projektet, syntes jeg, det ville være synd, bare at smide projektmappen i skraldespanden, derfor poster jeg den her på hjemmesiden.
 
Her er lidt af det jeg fandt af oplysninger:
Samme dag lød overskriften i Dagbladet Vestkysten 5000 Miner eksploderet i Esbjerg, under denne overskrift oplyses det, at fire mennesker blev dræbt – 3 danske arbejdere og en tysk soldat, det oplyses også, at der var omfattende skader og ødelæggelser i byen. Der skulle ved 11 tiden om formiddagen have lydt en mindre eksplosion der efterfulgtes af kæmpe eksplosion der rystede hele byen, eksplosionen efterlod sig en hul i jorden på 30 meter i diameter. Eksplosionerne skulle være sket umiddelbar efter en lastbil læsset med miner var ankommet til depotområdet ved tyskernes telefonbunker i Strandskoven, minerne skulle, efter hvad Vestkysten beretter, stamme fra minefeltet ved Esbjergs lufthavn. Ud over de dræbte personer skulle der være et stort antal tilskadekomne personer.

Et andet sted i Vestkysten berettes det, at det var 35 tons miner sprængt i luften, og at 6 mennesker var omkommet – 3 danske arbejdere og tre tyske soldater. Der skulle efter denne avisartikel være over 85 sårede af glassplinter.

Eksplosionerne skabte panik i Esbjerg, mange troede at byen var blevet bombet, selv om tyskerne havde kapituleret en god måned forinden.

De tre personer man med sikkerhed kan sige, omkom ved eksplosionen var Vognmand Bielefeld fra Gammelby, han efterlod sig hustru og to drenge. Arbejdsmand Schultz fra Finlandsgade 22 efterlod sig hustru samt tre børn der endnu ikke var konfirmeret. Derudover omkom arbejdsmand Andreas Schlandrian der boede i Kronprinsensgade 38.

Efter et besøg i Fovrfeld Gravlunds tyske afdeling i Esbjerg fandt jeg frem til, at der samme dag døde to tyske soldater, men der findes ingen oplysninger i begravelses protokollen om deres dødsårsag, og det vil være ren gisning at påstå at de omkom ved mineulykken.

Når der sker en sådan eksplosion kan man undre sig over hvor grundig kontrollen af minerne har været inden man begyndte at flytte rundt på dem. I Vestkysten den 7. juni 1945 oplyses det også, at en Officiant der har kommandoen over arbejdet på det minefelt hvorfra de eksploderede miner kom, dagen før havde fundet to miner der ikke var uskadeliggjort i en stak miner der skulle køres bort.

Et andet sted i avisartiklen står følgende om kontrollen af minerne. ”Tredobbelt kontrol. En frihedskæmper Sergent Sejrup, Odinsvej 14, Jerne har den opgave at sende lastbilerne med minerne af sted til depotet. Han fortæller:
- Jeg forstår ikke hvorledes katastrofen er sket. Vi er meget forsigtige og fører tredobbelt kontrol for at sikre at detonatorerne er afmonteret. Tyskerne, som tager minerne op tager detonatorerne ud. Inden minerne læsses på vognen åbnes låget på minerne, og man ser efter om detonatoren er væk, og chaufføren og arbejderne kigger minerne efter for tredje gang. Det er hændt, at vi på denne måde har fundet en halv snes detonatorer, inden et læs er blevet sendt af sted”.

En af Vestkystens medarbejdere der besøgte ulykkesstedet umiddelbart efter eksplosionerne beretter om, at bladene på træerne i et meget stort område var blæst af træerne, og at en del barakker i området var forvandlet til pindebrænde.

Det var ret svært at finde spor af omkomne mennesker. Nogle frihedskæmpere afsøgte området, og ca. 150 meter fra ulykkesstedet fandt man et legeme, som var lemlæstet til ukendelighed, hvor eller hvor meget man fandt af de øvrige er ikke oplyst i artiklen.

Esbjerg Bladet beretter samme dag om at det var en bunker i Strandskoven, der blev brugt til opbevaring af ammunition der var sprunget i luften, og at tagene på flere huse i området var revet af. Et andet sted i artiklen meldes om ti dræbte, og at man ikke kunne se bort fra den mulighed, at mange unge frihedskæmpere havde mistet livet.

Vestjyden beretter den 7. juni 1945 om 3. dræbte danskere og 64 sårede ved eksplosionen, og at det var mellem 5 og 6000 landminer der om formiddagen eksploderede og lavede en forfærdelig ravage. De skrev at husene vaklede og tusinder af ruder knustes. Detonationen kunne spores til Varde hvor flere store ruder sprængtes. De skriver også, at det ikke havde været muligt at finde de omkomnes lig, de skriver ligeledes at man mener at to eller tre tyske soldater blev dræbt ved eksplosionen. Ifølge Vestjyden skulle eksplosionen være indtruffet et par minutter over kl. 10 om formiddagen. Ligeledes berettes det i artiklen, at det svirrede med rygter i byen, om hvad der var sket. Det kraftige lufttryk der opstod ved eksplosionen beskadigede flere el – og telefonledninger i Vest byen.

Vestjyden skriver også, at en forglemmelse redede 10 personer. Det var oprindeligt meningen at der skulle have været ti personer mere på arbejde ved oplagringspladsen for minerne, men ved en fejltagelse var de først blevet tilsagt til at møde den 8. juni.

Allerede i 1945 brugte Aviserne / Journalisterne nogle utrolige overskrifter for at forsøge på at sælge flere eksemplarer af avisen. En af disse overskrifter er fra Dagbladet Sydvestjylland sådan ud ”Fantastisk Eksplosion i et Oplag af Miner nær Esbjerg”. Denne avis beskriver eksplosionen som være fundet sted i en bunker hvor minerne skulle have været opbevaret. Jeg vil lige understrege, at minerne ikke blev opbevaret inde i nogen bunker, men i små dynger udendørs i skoven, som det ses på billedet nedenfor.
 

Dagbladet Sydvestjylland skriver også at lastbilen med besætning var fuldstændig forsvundet.

Dagen efter eksplosionen, den 8. juni 1945 fortsatte artiklerne i de forskellige aviser. I Vestkysten havde man en artikel med overskriften, ”Af 45.000 miner ved Esbjerg er de 30.000 nu uskadeliggjort”. De oplyser også, at der endnu var 70.000 landminer ovre på Fanø. Oplysningerne om disse miner stammede fra dagen før eksplosionen. Det var By kommandanten Kaptajn Folmer Pedersen der var kommet med denne oplysning ca. 20 timer inden eksplosionen.
 
De efterfølgende dage var der flere forskellige artikler om det der var hændt, men desværre ikke nye oplysninger der kunne belyse hvor mange der mistede livet, eller kom til skade. Esbjerg Byhistoriske arkiv havde en artikel i avisen i 2005, heller ikke her var oplysningerne anderledes end det der allerede var beskrevet i aviserne i dagene omkring eksplosionen i juni 1945.

Kategori: Min Blog

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

:

CAPTCHA Image