Bent Lwe

April 1940

S/S Maria Toft af København, 1911 Reg. T. Br. Bygget 1928 af Stål. På rejse fra København til Tyne i Ballast. Angrebet af en flyvemaskine d. 2. april/4 40 i Nordsøen; søgt Nødhavn.

Indberetning fra Gesandtskabet i London dateret den 4. april 1940. Søforklaring blev afholdt i Newcastle den 9. april 1940. Søforhøret i København blev afholdt den. 22. juni 1940.

Kl. ca. 15:30, da Maria Toft befandt sig ca. 10 Sm. SØ. for Fair Isle blev skibet angrebet af en tysk flyvemaskine, der i lav højde beskød dækket med maskingevær og nedkastede bomber, hvoraf en faldt ca. 10 m agten for skibet. Ved angrebet blev en mand såret i foden af en maskingeværkugle og en del af det opstående og dækket beskadiget. Maria Toft søgte ind til Methil for at søge lægehjælp til den sårede.

Maria Toft Havarerede igen under luftangreb den 27. maj 1940 i Dunkerque havn.
Indberetning fra Konsulatet i Køln dateret den 18. juni 1940. Søforhør i København den 22. juni 1940.

Kl. ca. 15:00, da Maria Toft var under lastning, blev havnen angrebet af tyske flyvemaskiner, der nedkastede bomber, hvoraf en faldt i et fransk ammunitionsskib i nærheden. Besætningen gik straks fra borde. Kl. ca. 20:00 eksploderede ladningen i ammunitionsskibet, hvorved Maria Toft blev stærkt beskadiget.
 
 
S/S Scandia af København, 1709 Reg. T. Br. Bygget 1918 af Stål. På rejse fra Aalborg til Rotterdam i Ballast. Kollideret den 13. april 1940 i Storebælt. Søforklaring og søforhør i Svendborg den 18. april 1940.

Kl. 22:00 passerede Scandia i sigtbart vejr Hov fyr i en afstand af 1,8 Sm. Herfra styredes misv. S.t.V. Kl. 22:09 blev farten mindsket til langsom, og Kursen ændredes til misv. SV. for at komme ind under land og ankre til daggry. Kort efter sås om Bagbord et patruljefartøj uden lanterner styrende en N.-lig Kurs.

Pludselig sås patruljefartøjet ændre Kurs ned foran Scandia, og da der syntes fare for en Kollision, kastedes Scandias maskine Kl. 22:14 fuld Kraft bak. Kl. 22:16 tørnede patruljefartøjet hårdt med Styrbords side mod Scandias stævn. Fra patruljefartøjet, der begyndte at synke, sattes både og andre redningsmidler på vandet, og fra Scandia blev Bagbords redningsbåd sat på vandet og optog 14 mand fra patruljefartøjet, der sank i løbet af 5 til10 minutter. Ved Kollisionen fik Scandia et hul i stævnen om Bagbord.
 
 
M/Fg. Nyborg af Nyborg, 2555 Reg. T. Br. Bygget 1931 af Stål. På Rejse fra Korsør til
Nyborg. Havareret ved eksplosion den 14. april 1940 i Storebælt. Søforklaring i Korsør den 16. og 22. april 1940.

Kl. 23:05, da Nyborg befandt sig 200—300 m tværs af Sprogø lysbøje, indtraf i nærheden af agterenden en voldsom udenbords eksplosion, der gennemrystede hele skibet. Ved eksplosionen blev begge varpespil agter og samtlige bærelejer sprængt og agterste styremaskine ødelagt. Endvidere blev alle trapper, mange radiatorer, køjer og døre skubbet ud af leje. 3 kompasser, en mængde Inventar overalt i skibet blev ødelagt, og nogle jernstøtter fra hoveddæk til promenadedæk blev revet løs. En redningsbåd med det kvindelige restaurationspersonale blev firet af og roet over til D/Fg. Odin, der var blevet dirigeret til hjælp. Nyborg blev ved hjælp af en maskine manøvreret ind mod Sprogø og Kl. 23:30 opankret på 7,5 m vand. Den 15. april blev Nyborg slæbt ind til Korsør.
 
 
D/Fg. Odin af Korsør, 1581 Reg. T. Br. Bygget 1910 af Stål. På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og jernbanevogne. Havareret ved eksplosion den 17. april 19 40 i Storebælt. Søforklaring blev afholdt i Korsør den 22. april 1940.

Kl. 17:25, da Odin befandt sig ca. 1/2 Sm. V. for Nygrund, indtraf en voldsom eksplosion tæt agten for skibet, hvorved maskinerne gik i Stå, den agterste styremaskine og styresøjlen til forroret samt alt løst Inventar blev stærkt beskadiget, nogle Bærelejer i tunnelen sprængt i dækslet, 2 bundventiler revet løs, døre, dørkarme, trapper og køjer revet ud af deres lejer og alle lamper knust. Da der ikke syntes fare for, at færgen skulde synke, og da maskinerne kunde bruges for langsom fart, og det forreste ror kunde drejes fra forpeak. sejledes mod Korsør, medens der samtidig blev telefoneret efter bugserhjælp.

En bjergningsdamper blev sendt ud fra Korsør og bugserede Odin fra Korsør vinkelfyr til Havnen.


Ff. Invicta af Skagen, 31 Reg. T. Br. Bygget 1937 at Eg. På Fiskeri i Skagerak.
Forlist efter eksplosion den 18. april 1940 i Skagerak; 2 omkomne.
Søforklaring og Søforhør i Skagen den 29. april 1940. Forlisanmeldelse dateret. Skagen den 8. maj 1940.

Kl. ca. 14:00, da Invicta befandt sig ca. 3 Sm. S. af Skagen Rev fyrskib, indtraf under Indhivning af trawlet en voldsom eksplosion, der knuste agterskibet, hvorefter I. sank i løbet af ca. 2 minutter. 2 mand af besætningen, som holdt sig oppe ved hjælp af vraggods, blev bjærget af en tililende Kutter.

De omkomne er:
Fiskerne Otto Victor Marquadsen af Skagen.
Fisker Holger Immanuel Engbjerg Sørensen af Hirtshals.
 
 
D/Fg. Christian IX af Korsør, 1590 Reg. T. Br. Bygget 1908 af Stål. På rejse fra Nyborg
til Korsør med passagerer og stykgods. Havareret ved eksplosion og sunket den 20. april 1940 i Storebælt; 1 mand kommet til skade. Søforklaring afhold i Korsør den 27. april 1940.

Kl. ca. 18:30, da Christian IX, der sejlede ca. 400 m efter et tysk ledsageskib, befandt sig tæt NØ. for Vestpuller, indtraf en voldsom eksplosion om Bagbord ved agter kanten af maskinrummet. Bådene blev straks bemandet og fyldt med passagerer. Da en undersøgelse viste, at færgen var blevet læk, og der trængte vand ind i maskinrummet, hvorved færgen fik Bagbords slagside, bådene blev sat på vandet og passagererne og en del af besætningen bjærget i disse, hvorefter de blev optaget af ledsageskibet. Kort efter kom et tysk forpostskib langs siden og fik post og gods overført og begyndte derefter at bugsere Christian IX mod Korsør. Kl. ca. 23:00 sank færgen på Nygrund ca. 1 Sm. V. for fyrbåken. Færgen er senere blevet hævet.

Ved Eksplosionen blev en maskinmester, der opholdt sig i maskinrummet, skoldet.
 
 
S/S Flynderborg af København, 1999 Reg. T. Br. Bygget 1930 af Stål. På rejse fra København til Casablanca i Ballast. Beskadiget ved flyverangreb den 22. april 1940 ved Norges V.-Kyst; 1 mand omkommet og 5 mand tilskadekommet. Søforhør afholdt i København den 4. juli 1940.

Kl. ca. 18:30, medens Flynderborg lå til Ankers ud for Maaløy, sås en tysk flyvemaskine i betydelig højde komme nord fra. Flyvemaskinen gik ud over søen, men kom kort efter tilbage i lav højde med Kurs mod Flynderborg. Da flyvemaskinen var ca. 10 skibslængder borte, sås det, at den havde bomber klar til Kast. Besætningen alarmeredes, og umiddelbart efter faldt 2 bomber, hvoraf den ene ramte Styrbord skanseklædning ud for Nr. 4 lugen og den anden ramte en skorstensbardun. Ved eksplosionen blev Kok Carl Hjerrild Jensen af Varde, der opholdt sig på Bagbord side af Maskinhuset, dræbt og 5 mand såret. Endvidere blev
redningsbådene slået væk og salonhuset gennemhullet af bombesplinter.
 
 
Ff. Tumleren af Lundeborg, 11 Reg. T. Br. Bygget 1927 af Eg. På Fiskeri.
Forlist efter eksplosion den 22. april 1940 i farvandet mellem Fyn og Langeland.
Søforhør i Svendborg d. 3/5 40.

Kl. ca. 13, da Tumleren befandt sig ca. 2 Sm. SØ. for Lundeborg, fik Voddet hold i en undervandshindring. Ved at hale ind på slæbelinen forsøgtes det at få Voddet klart. Herunder indtraf en voldsom eksplosion ca. 40 fod fra Båden, hvorved en af de ombordværende fiskere blev kastet over bord. Den overbordfaldne blev bjerget om Bord i Tumleren, der var begyndt at synke. Der signaleredes til en i nærheden værende kutter, der hurtig kom til stede og bjærgede besætningen.
 
 
S/S Progres af København, 244 Reg. T. Br. Bygget 1913/14 af Stål. På rejse fra København til Strøby i ballast. Forlist efter eksplosion den 23. april 1940 i Sundet; 5 Omkomne. Søforhør i København den 29. april 1940. Forlisanmeldelse dateret København den 12. november 1940.

Kl. 07:13, da Progres befandt sig ca. 1,5 Sm. misv. V. for Drogden fyr, indtraf en voldsom eksplosion i agterskibet, der hurtigt sank. Ved eksplosionen slyngedes redningsbåden og flåden over bord. Progres sank i løbet af ca. 7 minutter. En agten for Progres værende motorjagt kom hurtigt til stede og bjærgede 1 mand af Progres besætning.

De omkomne er:
Skibsfører Theodor Peder Christiansen af København.
Styrmand Hans Kristian Petersen af København.
Maskinmester Johannes Mathiasen af København.
Matros Frode Thorbjørn Brogaard af København.
Fyrbøder Villy Roger Knudsen af København.
 
 
M/S Pioneer af Bandholm, 95 Reg. T. Br. Bygget 1908 af Stål. På rejse fra København
til Aarhus med Øl. Kollideret d. 24/4 40 i Kattegat. Søforhør i Aarhus den 26. april 19 40.

Kl. ca. 03:45, da Pioneer under en svag Ø.-lig brise i klart vejr befandt sig ca. 2 Sm. af Moselgrund lys- og fløjtetønde, styrende V.t.S., kom et Skib, der senere viste sig at være et mindre tysk marinefartøj, og som syntes at styre en kurs vinkelret på Pioneers Kurs, i sigte om Bagbord. Da en Kollision syntes uundgåelig, blev motoren kastet bak og roret lagt hårdt Styrbord; men umiddelbart efter tørnede Pioneer med Stævnen mod det andet skibs Styrbords side.
 
 
S/S Lise af København, 1247 Reg. T. Br. Bygget 1921 af stål. på rejse fra Danzig til København med Koks. Sunket efter eksplosion den 27. april 1940 i Sundet; 3 Omkomne. Søforhør i København den 29. april 1940.

Kl. 15:05, da Lise befandt sig ca. 3/4 Sm. NV. af Drogden fyr, indtraf en voldsom eksplosion i forskibet, der straks sank, redningsbådene blev straks sat på vandet, og besætningen, med undtagelse af 3 mand, der havde opholdt sig i lukafet forude, gik i bådene. Lise sank i løbet af ca. 4 minutter. Skibet er senere hævet.

De omkomne er:
Matros Robert Larsen af Aalborg.
Matros Jacob Peter Bek Pedersen af Uddehøj, Vejle.
Letmatros Jørgen Steen Jensen af Vesterø, Læsø.