Bent Løwe

Den fulde sandhed

 
 
For et stykke tid fik jeg fat i et lille hæfte på 38 A5 sider, og jeg kunne ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet da jeg så hæftets forside, som jeg lige vil gengive teksten fra.
 
 
 
 Jeg blev noget forundret da jeg læste, at hæftet skulle være uddelt til 100.000 hustande i november 1940.
 

Inden der læses videre, skal jeg lige gøre opmærksom på, at en del af det der beskrives stammer fra Nazistisk propaganda

 
Jeg er på ingen måde Nazist eller deler disse menneskers holdnng. Jeg prøver bare på at sammenligne, og aflive nogle myter, for dem er der nemlig nok af.
 
Efter at have læst, at hæftet blev omdelt til 100.000 husstande, foretog jeg en internet søgning på forfatterens navn, og fandt herved frem til en hjemmeside med gode informationer om denne forfatter, og hvor det nævnes at han var Nazist. Disse oplysninger vil også blive indarbejdet i denne blog.
 
Jeg gik også over til min bogreol og fandt bogen Krigens Myter - i søgelyset frem, denne bog er skrevet af Miegel West og Arne Christiansen, og udgivet på Carl Andersens forlag. Jeg kender intet til nogen af forfatterene til nogen af de tekster jeg vil bearbejde, så det jeg beskriver er udelukkende baseret på hvad jeg har læst. Søger i sandheden må i selv igang med krydstjekning af informationerne.
 
Jeg vil lægge ud med et citat fra bogen om myterne:
"Mængden af misinformationer, der er fremkommet på tryk og derefter ved konstant gentagelse ophøjet til historie, er forfærdelig.
David C. Martin i "Wildeness of Mirrors".
 
 
 
 Preben Wenck skriver følgende i sit forord:
"Lad os i denne alvorlige Stund være oprigtige. Skifte Vejr og Vind lige. Der var (og er) i Danmark og Norge som i Sverige stor Sympati for Vestmagterne. Jeg skal ikke komme ind på Aarsagerne. Det er dødsensfarligt især for et lille Land med en udsat georgrafisk Beliggenhed at anlægge udenrigspolitiske Synspunkter, der udelukkende er basseret paa Følelser.
 
 Følelser, især stærke Følelser, hindre sund og kritisk Vurdering af de virkelige Faktorer, der kommer til at øve afgørende Indflydelse på vor Skæbne som Nation. Det havde først og fremmest været vor regerings Pligt i Tide at oplyse det danske Folk om vort Lands Stilling, men
 
Det blev ikke gjort.
 
Uanset hvad man saa end mener om dansk Folks engelskvenlige Indstilling - og jeg mener ikke noget godt om denne Side af Sagen - er det kun billigt her at fremhæve, at mange Danske (og Nordmænd) var i god Tro, naar de mente, at en stærk engelsk "folkelig" Sympati i Forbindelse med et svagt Forsvar lod sig forene med statslig "ligelig" og ensartet Neutralitetspolitik". afskrift slut.
 
Jeg har ikke tænkt mig at skrive hele forordet af da dette vil blive for omfattende. Forfatteren til dette hæfte beskylder den danske regering for at have haft kendskab til besættelsen. Men nok om det hæfte Preben Wenck skrev.
 
Blandt de danske nazister voksede troen i løbet af 1940, på et snarligt regeringsskifte, hvilket der heldivis ikke kom, og så kan man ellers syntes hvad man vil om samarbejdspolitikken.
 
På hjemmesiden befrielsen 1945, fandt jeg lidt informationer om Preben Wenck. På hjemmesiden fremgår det tydeligt at denne mand var Nazist. Jeg vil komme med et kort afskrift fra denne hjemmeside
" Den 9. november offentliggjorde DNSAPs avis Fæderlandet et åbent brev til den danske regering. I Brevet beordres den danske Statsminister Thorvald Stauning til at træde tilbage", afskrift slut. Det var selvfølgelig Preben Wenck der havde skrevet brevet.
 
Jeg vil ikke skrive mere om denne person og hans hæfte. Men jeg undrede mig meget over, at dette hæfte har overlevet indtil nu, og var med blandt nogle bøger jeg købte.