Bent Lwe

januar 1940

S/S Freddy af København
 
S/S Feddy af København, 955 Reg. T. Br. Bygget 1909 af Staal. Paa Rejse fra Frederikshavn til River Tyne i Ballast.
 
 
Beskadiget ved Flyverangreb d. 9/1 40 i Nordsøen; 1 Mand omkommet.
 
Indberetning fra Gesandtskabet i London dateret den 1. og 11. januar 19400. Søforklaring blev afholdt i Aberdeen d. 13. januar 1940.

Kl. 1617, da Feddy under en SSV.-lig Kuling i diset Vejr befandt sig ca. 2,3 Sm. ØSØ. af Girdle Ness Fyr, blev Skibet angrebet af 2 Luftfartøjer, der kastede flere Bomber og skød med Maskingevær mod Skibet.

En Bombe, der ramte Agterdækket, eksploderede og antændte Skibet. Maskinen blev straks stoppet fra dækket, nødsignal afgivet med dampfløjten og Radioen, og begge Redningsbåde blev af firet.

Feddy blev opankret, og da det viste sig umuligt at slukke Ilden, forlod besætningen Skibet.
 
 
S/S Ivan Kondrup af København 
 
S/S Ivan Kondrup af København, 2369 Reg. T. Br. Bygget 1937 af Staal. Paa Rejse fra København til Blyth i Ballast.
 

Havareret ved Flyverangreb d. 9. januar 1940 i Nordsøen; 1 mand omkommet.
Indberetninger fra Gesandtskabet i London dateret den 10. januar 1940. Søforklaring i Aberdeen d. 14. januar 1940. Søforhøret blev afholdt i København den 19. februar 1940.

Kl. 1620, da Ivan Kondrup, under en S.-lig Kuling sammen med S/S »Finland« af København befandt sig ca. 2 Sm. SØ. for Girdleness, fløj 2 tyske Flyvemaskiner 3 Gange i lav højde hen over Skibet og nedkastede bomber. Bomberne faldt tæt ved skibet, og ved eksplosionerne fremkaldtes rystelser der fik alt Lys i agterskibet til at gå ud. Da det på grund af stærk røgudvikling i maskinen var umuligt at komme til manøvrepladsen, forsøgtes det at stoppe maskinen ved Hjælp af hurtiglukkeren; men maskinen vedblev at gå langsomt frem. Begge redningsbåde blev sat på vandet, og 15 mand af besætningen gik i bådene, der imidlertid blev delvis fyldt med vand, hvorfor fangelinierne blev kappet. Da bådene drev agterud, blev bagbords redningsbød ramt af skruen og kæntrede. Af de i båden værende 8 mand blev 3 taget op af Findland, og 4 af en britisk båd, medens 1 mand druknede.

Besætningen i Styrbords redningsbåd blev optaget af et britisk Dampskib. Det lykkedes den i Ivan Kondrup tilbageværende del af besætningen at få skibet opankret. Ivan Kondrup blev senere. slæbt ind til Aberdeen.


S/S Finland af København
 
S/S Finland af København, 2302 Reg. T. Br. Bygget 1930 af Staal. Paa Rejse fra København til Blyth i Ballast.

 
Beskadiget ved flyverangreb d. 9/1 40 i Nordsøen; søgt nødhavn. Søforhør i København den 24. februar 1940.

Kl. 17:30, da Findland befandt sig ca. 4 Sm. S.1/2 Ø- af Girdleness, blev skibet angrebet af en tysk flyvemaskine, som nedkastede i alt 6 bomber, der eksploderede i vandet tæt ved skibet. Ved de voldsomme rystelser skete forskellig indenbords skade på skibets Instrumenter, og i maskinen sprængtes flere rør og lejer.
Findland søgte ind til Methil for Reparation.

 
 
M/S Danmark af København

M/S Danmark af København, 10517 Reg. T. Br. Bygget 1931 af Staal. På Rejse fra Aruba til Nyborg med Benzin og Petroleum.
 


Sunket efter eksplosion den 12. januar1940 ved Orkneyøerne.
Indberetning fra Gesandtskabet i London dateret den 23.januar og den 24. januar 1940. Søforklaring og søforhør blev afholdt i København den 19. februar 1940.

Kl. 06:15, medens Danmark lå opankret i Inganess Bay, indtraf en voldsom eksplosion i 7-Tanken om Bagbord.
Dækket i Bagbord side mellem 5-Tanken og 9-Tanken blev revet op, og Benzinen strømmede ud at et stort hul i siden. Besætningen gik i bådene og roede over til M/S Christian Holm, som lå til ankers i nærheden.

Ved en senere foretaget dykkerundersøgelse konstateredes et hul i Bagbord side, 12—15 fod i diameter, og hvis flige alle viste indefter.

 
M/S CAnada af Esbjerg

M/S Canadian Reefer af Esbj, 1831 Reg. T. Br. Bygget 1936 af Staal. Paa Rejse fra Haifa til Glasgow med frugt.

 
Torpederet d. 18. januar 1940 i Atlanterhavet.
Søforklaring blev afgivet i Coruna d. 19. januar 1940. Indberetning fra Gesandtskabet i Madrid er dateret til den 20. januar 1940, og fra Konsulatet i Coruna er den dateret den 24. januar 40. Søforhøret blev afholdt i København den 3. februar 1940. Forlisanmeldelsen er dateret i København den 12. februar 1940.

Kl. ca. 10:30, da Canadian Reefer befandt sig ca. 20 Sm. VSV. af Kap Finisterre, dukkede en tysk undervandsbåd op 3 streger om Bagbord. i ca. 11/2 Kabellængdes afstand. Maskinerne blev stoppet, og fra U-Båden sattes signal om at sende en båd over, hvorfor føreren i motorbåden sejlede over til U-Båden med skibets
papirer.

Efter at have undersøgt papirerne erklærede U-Baadens Chef, at Skibet førte Kontrabande og skulle sænkes. Føreren protesterede forgæves, og efter at U-Bødens Chef havde forespurgt, om bådene var i orden, fik besætningen en frist på en halv time til at forlade skibet. Kl. 11:15 blev Canadian Reefer forladt, og Kl. 11:30 blev skibet ramt af en torpedo. I løbet af 10 minutter var skibet sunket. Det forsøgtes at slæbe redningsbåden ved Hjælp af motorbåden; men efter kort tids forløb kom motoren i uorden.

Motorbåden blev forladt, og der sattes sejl på redningsbådene. Der styredes nu under en opfriskende sydlig Kuling mod Land. Kl. ca. 15:40 kom en Trawler i sigte, og Kl. ca. 16:00 blev besætningen på 26 mand taget om bord i Trawleren. Den. 19. januar 1940 blev besætningen landsat i Coruna.

 
S/S Tekla af København

S/S Tekla af København, 1469 Reg. T. Br. Bygget 1920 af Staal. Paa Rejse fra Burntisland til Aarhus med Kul og Koks.
 

Forlist efter eksplosion d. 21. januar 1940 i Nordsøen; 9 omkomne.
Søforhøret blev afholdt i København d. 25. januar og den 1. februar 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 15. februar 1940.

Kl. ca. 06:30 GMT., da Tekla befandt sig på ca. 58018'N. Brd. 20 25'V. Lgd., indtraf en voldsom eksplosion.

Skibet fik straks Styrbords slagside, som hurtig tiltog, og skibet begyndte at synke. Styrbords redningsbåd blev sat på vandet, og 10 mand fra besætningen kom i Båden. Umiddelbart efter sank Tekla, idet agterskibet løftede sig i vejret, og skibet kæntrede, hvorved stormasten ramte redningsbåden, der blev knust.

5 af de i båden ombordværende personer bjærgede sig op på en af skibets flåder, og på en anden flåde befandt sig yderligere 4 mand af Teklas besætning. Kl. ca. 08:30 blev de 4 mand optaget af et engelsk Orlogsskib og overført til et norsk Skib, der samtidig optog de på den anden flåde værende 5 mand. De reddede blev landsat i Bergen. 
 
 
S/S England af København

S/S England af København, 2319 Reg. T. Br. Bygget 1930 af Staal. Paa Rejse fra København til Blyth i Ballast.

 
Forlist efter eksplosion den 27. januar 1940 i Nordsøen; 20 Omkomne.
Søforhøret fandt sted i København den. 22. februar 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 29. februar 1940.

Kl. ca. 19:35, da England under en hård S.-lig Kuling med snebyger sammen med S/S Fredensborg af København befandt sig ca. 20 Sm. retv. Ø. af Copinsay fyr, hørtes en eksplosion i retning af Fredensborg, der derefter forsvandt i løbet af ca. 1 minut.

Inden noget kunde foretages for at bringe Fredensborgs besætning Hjælp, ramtes England af en voldsom eksplosion lige under Broen i Bagbord side. 2. Styrmand, som er den eneste overlevende af Englands besætning, søgte agterud, hvor 1. Styrmand var i færd med at kappe surringerne til flåden.

Skibet flød med agterskibet opad, da der 8—10 minutter efter den første eksplosion indtraf en ny eksplosion i Styrbord side ud for den agterste mast, og skibet sank hurtigt. Da skibet sank, blev flåden suget ned et stykke under Vandet; men det lykkedes 2. Styrmand at klamre sig til flåden samt at få 1. Styrmand op på denne.

Den 28. januar om eftermiddagen døde 1. Styrmand. Kl. ca. 18:30 blev flåden opdaget af en britisk Trawler, der reddede 2. Styrmand samt tog liget af 1. Styrmand om bord.

S/S Fredensborg af København

S/S Fredensborg af København, 2094 Reg. T. Br. Bygget 1922 af Staal. Paa Rejse fra København til Dunston i Ballast.

 
Forlist efter eksplosion den 27. januar 1940 i Nordsøen; 20 omkomne.
Indberetninger fra Gesandskabet i London dateret 29. januar, den 31. januar, og den 5. februar 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 9. februar 1940. Søforhøret blev afholdt i København den 22. februar 1940.

Kl. ca. 19:45, da Fredensborg sammen med S/S England af København befandt sig ca. 20 Sm. Ø. for Copinsay, ramtes Fredensborg af en voldsom eksplosion og sank i løbet af ca. 2 minutter. Da Englan søgte at komme Fredensborgs besætning
til hjælp, ramtes også England af en eksplosion. Ved forliset omkom hele Fredensborgs besætning.


S/S Vidar af Esbjerg

S/S Vidar af Esbjerg, 1353 Reg. T. Br. Bygget 1915 af Staal. Paa Rejse fra Grimsby til Esbjerg med Stykgods.
 
Forlist efter eksplosion den 31. januar 1940 i Nordsøen; 15 omkomne.
Søforhør afholdt i København den. 6. februar 1940. Forlisanmeldelsen er dateret København den 9. februar 1940.

Kl. 19:50, da Vidar under en SØ.-lig Storm sammen med S/S Hroar lå underdrejet med stævnen mod SØ. paa ca. 58°40´ N. Brd. 0°40´ Ø. Lgd., indtraf en eksplosion tilsyneladende lige foran stævnen.

Maskinen blev straks stoppet, og der blev morset til Hroar, der befandt sig ca. 1/2 Sm. lidt agten for tværs om Bagbord, at Vidar var minesprængt. En undersøgelse syntes imidlertid at vise, at skibet var ubeskadiget. Ca. 10 minutter senere indtraf en ny eksplosion midtskibs, som bortrev alle luger og skærstokke fra Nr. 4 luge og knuste Styrbords side af båddækket samt Styrbords redningsbåd. En undersøgelse viste, at der var vand i Nr. 4 lastrum. Umiddelbart før den anden eksplosion blev den agterste båd om Bagbord sat på vandet; men den blev knust mod skibssiden. Den forreste Båd om Bagbord blev nu sat på vandet, og alle ombordværende kom i båden, der imidlertid kæntrede ud for Nr. 4 luge. Det lykkedes 15 af de 23 i Båden værende personer på ny at komme om bord i Vidar. Da en undersøgelse viste, at der kun var mindre lækager i maskinrummet, blev der pumpet fra maskinlasten og Nr. 4 Lastrum. Radiostationen var ude af funktion.
 
Skibet havde fået stærk Bagbords slagside; men efter at Nr. 2 og 3 Tanke om Bagbord. var lænset, rettede Vidar sig noget. Trods stadig pumpning steg vandet i skibet, og den 1. februar Kl. 3 var Nr. 4 lastrum næsten fuld af vand, samtidig med at vandet løb langs hoveddækket og fyldte Kulkasserne, således at der stod 1/2 m vand på fyrpladsen. Da det kunne ses, at skibet ikke kunde holdes flydende, opfordrede 2. Styrmand, der var den eneste overlevende af skibets officerer, den tilbageblevne del af besætningen til at anbringe sig på flåden på agterdækket, hvilket de fleste efterkom. Samtidig blev der morset til Hroar, at Vidar var ved at synke, samt at de overlevende gik om bord i flaaden. Kl. ca. 03:30 skyllede en svær Sø flåden med 8 mand over bord. Der blev ved hjælp af en håndlampe opretholdt Forbindelse med Hroar, og Kl. 06:30 lykkedes det dette skib at bjærge de på flåden værende 8 Mand. Kl. 7 sank Vidar.

 
Copyright © Bent Løwe 2015