Bent Lwe

Marts 1940

 
Ff. Fylgia II af Bagenkop, 9 Reg. T. Br. På Fiskeri. Forlist efter eksplosion d. 12. marts 1940 i Østersøen. Indberetning af den 12. marts 1940 til Marineministeriet.

Kl. 15:00, da Fylgia II befandt sig 33/4 Sm. 210° af Bagenkop Havn, indtraf under indhivning af voddet en voldsom eksplosion, hvorved fartøjet sprængtes i 2 dele. Besætningen, der bestod af 2 mand, blev optaget af en tililende Kutter. Voddet har med stor sandsynlighed fået hold i en mine.


Ff. Bodil af Esbjerg, 37 Reg. T. Br. Bygget 1939 af Eg og Bøg. På fiskeri i Nordsøen. Havareret den 14. marts 1940 i Nordsøen. Søforhør afholdt i Esbjerg den 1. april 1940.

Kl. ca. 06:00, da Bodil lå opankret på en fiskeplads ca. 68 Sm. misv. V.t.S.3/4S. af Grådyb Barre, fortøjede et tysk marinefartøj langs Bodils Bagbord side. Medens skibene lå således, tornede de flere Gange mod hinanden, hvorved Bodil fik en del ovenbords skade. Da der syntes fare for, at Bodil skulle blive presset ned
af marinefartøjet, blev ankergrejerne stukket fra. Fra marinefartøjet blev der sat en slæber om bord i Bodil, hvorefter Bodil blev bugseret mod Helgoland. Under bugseringen, der foretoges med 11—12 Knobs fart, fik Bodil forskellige havarier på skroget.


Ff. Nordsøen af Lemvig, 30 Reg. T. Br. Bygget 1931 af Eg. På fiskeri. Havareret ved flyverangreb den 15. marts 1940 i Nordsøen.

Søforklaring og Søforhør afholdt i Lemvig den 26. marts 1940.

Kl. 1320, da Nordsøen befandt sig ca. 195 Sm. SV.t.V.1/4 V. for Thyborøn, blev fartøjet angrebet af 2 flyvemaskiner, der på undersiden af vingerne var forsynede med et græsk Kors eller et Malteserkors. Den ene flyvemaskine nedkastede bomber, som alle faldt i vandet i nærheden af fartøjet. Nordsøen stak fiskegrejerne fra sig og søgte at unddrage sig angrebet, der varede til Kl. 14:30. Ved de ved eksplosionerne
fremkaldte rystelser i fartøjet fremkom forskellige Skader på Instrumenter, og Klyverbommen og en redningskrans mistedes. Ved et senere eftersyn viste det sig, at skroget havde givet sig i alle Nådder.


S/S Hafnia af København, 2031 Reg. T. Br. Bygget 1924 af stål. På Rejse fra Rotterdam til København. Påsejlet den 18. marts 1940 i Nordsøen.
 
 
Søforklaring afholdt i Frederikshavn den 18. juli 1940.

Kl. 19:00, medens Hafnia under en SØ.-lig storm lå til anker ved nordenden af Sylt, tørnede et tysk vagtskib, der skulle langs siden af Hafnia for at afhente den om bord i Hafnia værende kontrolofficer samt en marinesoldat, med Bagbords bov først imod Hafnias Styrbord side under bakken og derefter imod det opstående på fordækket, der blev en del beskadiget.


S/S Minsk af Middelfart, 1229 Reg. T. Br. Bygget 1911 af stål. På rejse fra Kirkwall til Methil i Ballast. Forlist efter eksplosion den 19. marts 1940 i Nordsøen: 11 omkomne.
 
Indberetning fra Gesandtskabet i London dateret den 23. marts 1940. Søforklaring afholdt i Leith den 26. marts 1940. Søforhøret blev afholdt i København den 11. april 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 25. april 1940.

Kl. ca. 22:40. da Minsk sammen med S/S Charkow af København under en frisk SV.-lig brise med regn befandt sig ca. 35 Sm. retv. N. for Rattray Head, indtraf en voldsom eksplosion udfor for parten af Nr. 4 luge om Bagbord, hvorved skiber skiltes i 2 dele. Agterskibet sank straks, medens forskibet holdt sig flydende i ca. 2 minutter. Det lykkedes at sætte Styrbord redningsbåd på vandet, og 9 mand af besætningen, der sprang over bord reddede sig om bord i denne. Efter 36 timers forløb blev de i Båden værende personer optaget af en britisk torpedojager og landsat i Aberdeen.

De omkomne er:
Skibsfører Ernst Bülow Lassen af Kastrup.
2. Maskinmester Frederik Edward Jens Henriksen af København.
Matros Peter Børge Martin Jessen af Esbjerg.
Matros Knud Henning Kofoed Nielsen af København.
Matros Valdemar Schoustrup af København.
Matros Marius Richard Christensen af Præstø.
Kahytsdreng Niels Valdemar Mikkelsen af Esbjerg.
Messedreng Bruno Emil Nielsen af Esbjerg.
Fyrbøder Oscar Valdemar Tved Nielsen af Kolding.
Fyrbøder Kristian Petersen af Kongs Vang.
Kullemper Mogens Kurt Sørensen af København.


S/S Viking af Aabenraa, 1153 Reg. T. Br. Bygget 1893 af stål. På rejse fra Frederikshavn til Burntisland i Ballast. Forlist efter eksplosion den 20. marts 1940 i Nordsøen; 14 Omkomne.

Søforklaring afholdt i Leith den 23. marts 1940. Søforhør afholdt i København den 9. april 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, Aabenraa den 20. april 1940.

Kl. ca. 04:10, da Viking i diset vejr befandt sig ca. 30 Sm. NØ. for Wick, indtraf en voldsom eksplosion i forskibet. Et minut senere skete en ny eksplosion midtskibs, hvorefter skibet stillede sig lodret i vandet med agterenden opad. Efter 1/2 times forløb sank Viking. Det lykkedes 2 mand af besætningen at redde sig op på en redningsflåde. Den 21. marts Kl. 01:30 blev de pågældende optaget af en redningsbåd og landsat i Wick.

De omkomne er:
Skibsfører Johannes Nielsen af Aabenraa.
1. Styrmand Sofus Andersen af Færøerne,
2. Styrmand Nis Hansen Krap af Løjt Kirkeby.
1. Maskinmester Oscar Heinrich Jørgen Büssen af Abenraa.
2.Maskinmester August Bjerring af Aabenraa.
Kok Arthur Carl Holst af Taastrup.
Messedreng Rasmus Lindgaard Christensen af Jetsmark.
Matros Alfred Ermates af Estland.
Matros Verner Bach Nielsen af Lime.
Letmatros Arthur Olsen af Frederikshavn.
Ungmand Vitoft Veinrich Eskildsen af Hirtshals.
Fyrbøder Eduard Nielsen af Aarhus.
Fyrbøder Erik Hartvig Christiansen af København.
Fyrbøder Villy Ejnar Christoffer Brøchner af København.


S/S Bothal af København, 2126 Reg. T. Br. Bygget 1920 af stål. På rejse fra Frederikshavn til Blyth i ballast. Forlist efter eksplosion den 20. marts 1940 i Nordsøen; 15 Omkomne.
 

Søforklaring afholdt i Leith den 23. marts 1940. Søforhør afholdt i København den 9. april 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 25. april 1940.

Kl. ca. 05:00, da Bothal befandt sig ca. 30 Sm. NØ. for Wick. indtraf en eksplosion, og alt Lys om bord gik ud. Samtidig sås flammer slå ud fra begge sider af agterdækket. umiddelbart efter fulgte endnu en eksplosion, som skilte skibet i to dele, der straks sank. En del af besætningen, der forsøgte at redde sig på den på fordækket liggende flåde, blev med denne suget ned. da Bothal sank. Da flåden kom op igen, bjærgede 5 mand sig op på den og blev den 21. marts Kl. 02:00 optaget af redningsbåden fra Wick.

De omkomne er:
Skibsfører Hans Frederik Jensen af København.
1. Styrmand Ole Joan Simon Thomassen af København.
2. Styrmand Barthol Ryge Larsen af København.
1. Maskinmester Viggo Deleuran af Kastrup.
2. Maskinmester Victor Anton Nielsen af København.
Maskinassistent Thor Frederik Jensen af Toustrup.
Hovmester Johan Carl Georg Schneider af København.
Kok Valdemar Christian Frederik Skjerne af København.
Bådsmand Lars Peder Nielsen af Hillerød.
Letmatros Ove Nielsen af Højbjerg pr. Odder.
Ungmand Heinrich Booth Simonsen af Odder.
Fyrbøder Hans Peter Magnus Hemmingsen af København.
Fyrbøder Elieser Martin Olsen af København.
Fyrbøder Hans Valdemar Jøns af Aarhus.
Messedreng Børge Curt Dich Pedersen af Usserød pr. Kokkedal.


M/S Algier af København, 1654 Reg. T. Br. Bygget 1938 af stål. På Rejse fra New York til Oslo med passagerer og stykgods. Forlist efter eksplosion den 21. marts 1940 i Atlanterhavet; 5 Omkomne.
 


Søforklaring afholdt i Leith den 26. marts 1940. Søforhør afholdt i København den 11. april 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 25. april 1940.

Kl. 00:05, da Algier befandt sig på ca. 60° N. Brd. 3°20´ V. Lgd., hørtes et stød mod skibssiden, og umiddelbart efter indtraf en voldsom eksplosion midtskibs om Styrbord Algier begyndte straks at synke med Bagbords slagside. Ved eksplosionen blev Styrbords redningsbåd og jolle ødelagt. Bagbords redningsbåd blev sat på
vandet med 12 mand og roet lidt bort fra skibet, og yderligere 8 mand blev bjærget op i båden. I Løbet af ca. 3 minutter sank Algier med agterenden først. Kl. ca. 10:00 blev de i båden værende 20 personer optaget af en britisk Trawler.

De omkomne er:
Passager Helge Kurt Andersen af Valby.
1. Maskinmester Hans Christian Alfred Ousager Andersen af Valby.
3. Maskinmester Ragnar Arnold Kromann af København.
Motormand Hans Peter Rasmussen af Kastrup.
Motormand Axel Valdemar Svendsen af Helsinge.


S/S Christiansborg af København. 3270 Reg. T. Br. Bygget 1922 af stål. På rejse fra Philadelphia til Fredericia med Majs. Forlist efter eksplosion den 21. marts 1940 i Atlanterhavet; 1 Mand omkommet.
 
Indberetning fra Gesandtskabet i London dateret den 27. marts 1940. Søforklaring afholdt i Leith den 29. marts 1940. Søforhør afholdt i København den 4. og den 8. april 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 8. april 1940.

Kl. ca. 02:30, da Christiansborg befandt sig på ca. 60°15´ N. Brd. og 2 040´ V. Lgd., observeredes boven og tårnet af en undervandsbåd 100-150 m om Styrbord. Umiddelbart efter skete en voldsom eksplosion midtskibs, hvorved skibet brækkede over agten for Kommandobroen. forskibet sank i Løbet af et par minutter, medens agterskibet holdt sig flydende. Begge redningsbåde blev sat på vandet, og besætningen gik i bådene. Det viste sig, at matros Asbjørn Wroldsen af Norge, der havde haft udkig på broen, da eksplosionen indtraf, var forsvundet.

Kl. ca. 08:00 blev begge bådes besætninger taget om bord i et britisk
patruljeskib, der efter at have sænket vraget af Christiansborg gik ind til Kirkwall.


S/S Britta af Esbjerg, 1146 Reg. T. Br. Bygget 1922 af stål. På rejse fra Kalundborg til
Liverpool i ballast. Forlist efter eksplosion den 25. marts 1940 i Atlanterhavet; 13 Omkomne.

Indberetning fra Gesandtskabet i London dateret den 25. marts 1940. Søforklaring afholdt i Leith den 28. marts 1940. Søforhøret blev afholdt i København den 1. april 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 4. april 1940.

Kl. ca. 05:50, da Britta sammen med S/S Nancy af Esbjerg befandt sig 55 Sm. N. for Sule Skerry. Indtraf en voldsom eksplosion i forskibet, som hurtigt kom under vand. Det blev forsøgt at sætte Bagbord redningsbåd på vandet; men da surringerne blev gjort los, faldt båden i søen. En del af besætningen sprang i vandet, og det lykkedes 6 mand at komme op i redningsbåden. Britta sank i Løbet af 7—8 minutter.
Af de i båden værende 6 mand blev 5 optaget af Nancy, medens 1 mand omkom.

De omkomne er:
1.Styrmand Rasmus Eriksen af København.
2. Maskinmester Max Mac Mahon Mikkelsen af København.
Hovmester Vilhelm Fritz Peters af København.
Messedreng Wilfred Larsen af Skive.
Matros John Conrad Petersen af København.
Matros Adler Eberhard Pedersen af Svendborg.
Letmatros Albert Rasmussen af Hundested.
Letmatros Knud Holte af Hundested.
Letmatros Hans Karl Hansen af Gundsømagle.
Ungmand Alfred Nilsson af Odense.
Fyrbøder Kaj Tolvtevar Sørensen af Aarhus.
Fyrbøder Hans Kristian Hansen af Slagelse.
Fyrbøder Arvo Arvid Lønnroth af Finland.


M/S Argentina af København, 5375 Reg. T. Br. Bygget 1921 af stål På rejse fra København til Las Palmas i ballast. Borteblevet i Marts 1940; 33 Omkomne.

Søforhør i København den 20. april 1940. Forlisanmeldelse dateret, København den 25. april 1940.

Den 17. marts om aftenen havde M/S Arizona af København radioforbindelse med Argentina, der da befandt sig i Nordsøen. Da der siden intet er hørt eller set til skibet, må det antages at være forlist med mand og mus, formentlig som følge af Krigsårsager.

De omkomne er:
Skibsfører Ejner Poulsen af Hellerup.
1. Styrmand Rasmus Alb. Rasmussen af København.
2. Styrmand Hans Jørgen Hansen af København.
3. Styrmand Torben Erik Steen Petersen af Valby.
1. Maskinmester Georg Børre Andersen af København.
2. Maskinmester Jes Harald Nielsen af Kastrup.
3. Maskinmester Peter Einer Sørensen af København.
4. Maskinmester Oscar Reinhold Marcussen af København.
Maskinassistent Knud Rosted af København.
Maskinassistent Jørgen Lou af Frederikshavn.
Maskinassistent Peter Helge Christoffer Hansen af Nakskov.
Maskinassistent Niels Gerald Christensen af Esbjerg.
Telegrafist Ernst Viktor Warner af København.
Hovmester Vilhelm Casper Holm af København.
Kok Kaj Lykke Kristian Lyngby Horsly.
Hovmestermath Aage Emil Johansen Følsgaard af København.
Kahytsdreng Erik Arvid Handel af København.
Koksmath Kaj Aage Kristiansen af Taastrup.
Tømmermand Børge Henrik From Hansen af Kalundborg.
Matros Helmuth Børge Petersen af Kvinderup pr. Slangerup.
Matros Svend Aage Jørgensen af Odense.
Matros Emil William Nielsen af København.
Matros Henry Chr. Nisbeth af København.
Matros Jens Ferdinand Poulsen, alle af København.
Letmatros Jens Peter Folmer Rasmussen af København.
Letmatros Knud Preben Christensen af Søborg.
Letmatros Arthur Carl Richard Skaarup af Brønshøj.
Ungmand Ingemann Larsen af Nejede pr. Hillerød.
Dæksdreng Mogens Axel Carlsen af Frederiksberg.
Motormand Aage Manfred Victor Nielsen af Vanløse.
Motormand Ivar Vagner Christensen Hald af København.
Motormand Herman Ludvig Chr. Hansen af Valby.
Motormand Hans Martin Müür af Estland.Ff. Axel Schou af Frederikshavn, 28 Reg. T. Br. Bygget 1931 af Eg. På rejse fra Grimsby til fiskeri i Nordsøen. Borteblevet i marts 1940 i Nordsøen; 4 Omkomne.

Søforklaring i Frederikshavn den 7. og 28. maj 1940. Søforhør i Frederikshavn den 30. juli 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, Frederikshavn d. 18. september 1940.

Den 7. marts afgik Axel Schou fra Grimsby. Da der siden intet er hørt eller set til skibet, må det antages at være forlist med mand og mus, formentlig som følge af Krigsårsager.

De omkomne er:
Fiskeskipper Otto Mathiesen af Frederikshavn.
Fisker Georg Ludvig Franclin Olsen af Frederikshavn.
Fisker Villiam Kristian Mathiesen af Frederikshavn.
Fisker Børge Edvard Olsen af København.


S/S Charkow af København, 1026 Reg. T. Br. Bygget 1913 af stål. Paa Rejse fra Kirkwall til Methil. Forlist i marts 1940 i Nordsøen; 20 Omkomne.

Søforhør afholdt i København den 11. april 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, København den 25. april 1940.

Den 9. marts 1940 afgik Charkow i følge med S/S Minsk af Middelfart fra Kirkwall. Kl. ca. 22:30, da skibene befandt sig ca. 34 Sm. retv. N. for Rattray Head Fyr, iagttoges fra Minsk, at alle Lys i Charkow pludselig forsvandt.

Umiddelbart efter forliste Minsk som følge af en eksplosion. Da en redningsfløde fra Charkow den 22. marts er fundet med liget af en mand, der senere er identificeret som Charkows fører, og der siden intet er hørt eller set til Skibet, m det antages at være forlist med mand og mus.

De omkomne er:
Skibsfører Søren Peder Brinch af Esbjerg.
1. Styrmand Thorvald Georg Eduard Alsøer af Kolding.
2. Styrmand Arne Ingemann Kmil Eduard af København
1. Mester Richard Frederik Hellerung af København
2. Mester Peter Martin Aage Hansen af København.
Maskinassistent Erik Valdemar Holm af Esbjerg.
Hovmester Viggo Madsen af København.
Kok Svend Aage Lyder Hansen af Svendborg.
Kahytsdreng Carl Møller af Esbjerg.
Messedreng Robert Egon Hilmar Hansen af Svendborg.
Matros Aksel Vilhelm Nielsen af Esbjerg.
Matros Anton Marinus Rankenberg Jakobsen af Esbjerg.
Matros Johannes Nielsen af Struer.
Letmatroserne Kaj Pedersen af Esbjerg.
Letmatros Svend Ove Aksel Hamburger af Esbjerg.
Ungmand Jens Christian Østergaard Pedersen af Aarhus.
Fyrbøder Ole Schavenius Wilche af Frederikshavn.
Fyrbøder John Fischer Sørensen af Esbjerg.
Fyrbøder Anton Nikolaj Pedersen af Esbjerg.
Lemper Robert Friis Sørensen af Esbjerg.


Ff. Vilhelmine af Esbjerg. 30 Reg. T. Br. Bygget 1922 af Eg. På fiskeri i Nordsøen.
Borteblevet i marts 1940 i Nordsøen; 4 Omkomne.

Søforhør i Esbjerg den 8. og 15. maj 1940. Forlisanmeldelsen er dateret, Esbjerg den 19. september 1940.

Den 4. marts Kl. ca. 12:00 blev Vilhelmine set på en fiskeplads ca. 210 Sm. V.t.N. af Grådyb Barre. Kl. 14:15 var føreren af et fiskefartøj i radiotelefonisk forbindelse med føreren af Vilhelmine, der oplyste, at alt var vel om bord. I Løbet af dagen friskede vinden til storm, og da der siden intet er hørt eller set til Vilhelmine må fartøjet
antages at være forlist med mand og mus.

Besætningen bestod af:
Fiskeskipper Peder Andreas Jensen Skelmose af Esbjerg
Bedstemand Niels Rønn Pedersen af Esbjerg
Fisker Jens Ole Rubin af Esbjerg.
Fisker Harry Svend Nielsen af Jerne.

Efter det oplyste kan det ikke anses for udelukket, at forliset skyldes Krigsårsager.
 
Copyright © Bent Løwe 2015