Bent Lwe

november 1939

 
 

M/S Canada af København

 
 Via M/S Museet for Søfart.
 
 
3. november 1939 forliste M/S Canada som var på rejse fra Hull til København med stykgods og Soyabønner. Det var et af de første danske handels skibe der ramte en tysk mine som var kastet ud langs den engelske kyst. Forliset fandt sted ud for Humberfloden. Ombord på M/S Canada var der 59 mand og 5 kvinder. Alle blev reddet.
 
 Via M/S Museet for Søfart.
 
 På billedet ses M/S Canada, efter skibet er forladt, skibet sank ikke helt.
 
Copyright © Bent Løwe 2015