Bent Løwe

August oprøret 1943

 

 
 
For nogle dage siden, læste jeg et indlæg på FaceBook, om augustoprøret og sabotagen på Fiskepakkasse fabrikken i Esbjerg. Personen der havde skevet indlægget, skrev at 100.000 fiskekasser gik op i røg. Jeg lod mig inspirere til at kigge lidt nærmere på dette.
 
Mandag den 4. august, godt træt efter de sidste dages oplevelser i forbindelse med Tall Ships Race i Esbjerg, kastede jeg mig over bøgerne, for at læse lidt om august oprøret, jeg startede med at tage bogen "August- Oprøret i Esbjerg 1943", af Ove Lund, udgivet af Esbjerg Typografiske Laug, trykt på Bogtrykmuseet. Samt Frants Gertsens bog "Åh det var så lidt", udgivet af Esbjerg byhistorisk arkiv. Ove Lund var barn i Esbjerg under anden verdenskrig, Frants Gertsen var en overgang byleder for den kommunistiske modstandsbevægelse i Esbjerg.
 
I sommeren 1943 var der rigtig mange tyske soldater i Esbjerg, jeg mener jeg på et eller andet tidspunkt har fået fortalt, at der var omkring 10.000 tyske soldater i byen, og det svarrede til en fjerdedel af alle de mennesker der var i byen. Med alle de tyske soldater i byen, kunne det ikke undgåes at give ballade.
 
Når der var ballade i byen, blandt danskerne og tyskerne, holdt det danske politi sig så vidt muligt i baggrunden da politiet på daværende tidspunkt havde den holdning at det måtte være den tyske værnemagts pligt at holde ro og orden på deres egne folk.
 
Esbjerg var jo en engelsk venlig by, og det gjorde selvfølgelig ikke situationen bedre. Esbjerggenserne villle meget nødigt miste sejladserne til England med Bacon og Smør. Ligeledes havde byens fiskere ofte kontakt med de engelske fiskere ude på Nordsøen, og det vidste tyskerne jo godt.
 
Tyskerne havde ikke taget højde for, at Esbjerg var en nybyggerby, med mange arbejdspladser hvorpå arbejderne havde en markant holdning til, at ingen skulle komme og hundse med dem, uanset om det var danskere eller tyskere.
 
Der havde gennem sommeren været en hel del sabotager mod den tyske værnemagt, og uroen ulmede, og der skulle bare lige den sidste gnist til at udløse den helt store ballade, denne gnist kom den 6. august, hvor Esbjerg havn stod i flammer.
 
Det var denne brand på havnen der sendte signalet til Esbjerggenserne, om at nu var det nu de skulle ud på gaden. Folk ilede til for at se branden på havnen, og tyskerne blev stiktossede, for det store tilløb forhindrede selvfølgelig slukningsarbejdet.
 
Som Frants Gertsen skrev "Tyskerne var rasende og begyndte at angribe tilskuerne, som stod fast på, at gaden var deres". Nu kan man godt forestille sig, at "GNISTEN" i Esbjerggenserne var tændt. Folk gik på gaden i tusindevis de næste dage, på trods af at tyskerne havde indført undtagelsestilstand, en undtagelsestilstand der ikke stoppede byens borgere, et oprør var startet, og byens borgere brugte det bedste våben der findes "PASSIV MODSTAND".
 
Der har været en helt masse påstande om hvor Augustoprøret startede, og jeg vil ikke gøre mig til dommer over hvor og hvornår oprøret startede, men lige citere Frants Gertsen endnu engang, stykket er skrevet i forbindelse med branden på Esbjerg havn den 6. august 1943.
 
"Danmarks første folkestrejke var igang og dannede mønster for lignende folkestrejker over hele landet, indtil det kulminerede i Odense den 29. august 1943 og tvang den forhadte samlingsregering til fald".
  
Frants Gertsen kom ikke med et bud på hvor mange fiskekasser der gik op i røg. Ove Lund nævnte, at der var mere end 50.000 kasser.
 
Som et sidste forsøg på at opklare spørgsmålet, finder jeg Palle Schmits arkivkort over sabotager i Esbjerg frem, og her er hvad han skriver om dette.
 
"Dato 06.08.43 - Leder (ingen nævnt).
Sabotage mod 15. fiskepakkerier, ca. 400.000 fiskekasser brændt. Sabotagen begyndte omkring midnat. Skade for ca 1½ mill.