Bent Løwe

Schalburgtage og clearingsmord 1944

  

For et stykke tid siden, fik jeg tilsendt to billeder af en af mine Face Book venner, som også er en af de mange personer jeg har mødt privat, og skrevet meget sammen med.

Jeg lovede at sende ham nogle af de oplysninger jeg har om billederne, og den korte billedtekst der fulgte med. Imidlertid druknede dette i bunken af udklip jeg havde på mit skrivebord (på pc’en). Nu fik jeg ryddet op på skrivebordet, og arbejdet med at finde informationerne kunne begynde.

Den første billedtekst lød således: Den tyske terrorgruppe kaldet ”Peter-gruppen” under Hauptsturmfürer Otto Schwerds, Schalburgterede den 5. maj 1944 ”Kontant Jørgensen”, en butik der lå i Kongensgade i Esbjerg.

Kontant Jørgensen. 
 
Hvorfor man brugte / bruger navnet Schalburg om disse sabotager, skal jeg lade være usagt C. F. Von Schalburg omkom på slagmarken omkring den 2. juni 1942, ved Demjansk.

 Om den 5. maj 1944 har jeg fundet frem til, at der omkring kl. to om natten indtraf en voldsom bombeeksplosion hos Manufakturhandler W.R. Jørgensen, Kongensgade 25, Esbjerg. Udstillingslokalet som var en lav 1. etages ejendom styrtede sammen. Talrige runder i de nærliggende ejendomme blev knust.

Og hvorfor begyndte man så at foretage denne form for terror? På et møde den 30. december 1943 i hovedkvarteret ”Wolfschanze” i Østpreussen gav Hitler ordrer til at besvare sabotagen i Danmark med Modterror, så det var en ordrer fra Hitler der satte dette cirkus i gang. 

Så når vi frem til den 13. november 1944, hvor Peter gruppen igen slog til med Schalburgtage og clearings mord. Og hvorfor dette skete kan man jo kun gisne om, ved at kigge på hvad der var gået forud for denne dag.

Den 23. oktober blev Kaj Olsen (Kaj Pjat) efter flere forsøg likvideret af modstandsbevægelsen i Esbjerg, hvor en modstandsmand fik ram på ham på åben gade. Den 10 november fik modstandsbevægelsen igen ram på  endnu en stikker, denne gang gik det ud over Ejvind Madsen.

Dette fik Havneingeniør Fischer Simmonsen, og Sysselleder Holding til at henvende sig til ”Burfeind”, for at kræve disse likvideringer hævnet.

12. november blev Poul Lensig og Ib Nederman fra Petergruppe kontaktet, og bedt om at planlægge en aktion, hvori endnu fem personer skulle deltage, blandt disse skal nævnes Horst Issel og Kaj Henning Bothildsen Nielsen

Den 13. november fadt et møde sted med ”Naujock”, hvor der blev besluttet hvilke bygninger der skulle sprænges og at to personer skulle likvideres, de to personer der blev valgt var redaktør L.V. Jensen, samt læge Poul Carstensen.

L.V. Jensen blev skudt i sig gadedør i Kongensgade, omkring kl. 18, han døde nogle dage senere på sygehuset. Carstensen blev skudt omkring midnatstid, da han var ved at køre sin bil i garage efter et sygebesøg.

Redaktør L.V. Jensen. Esbjergbladet. 

Sprængningerne af bygningerne begyndte omkring kl. 1. om natten, og den første bygning der ble sprængt var Esbjergbladet. Den næste bygning blev Flensborglagret.
 
Esbjerg bladet.
 
 Den tredje bygning blev Th. Vestergaards manufakturforretning, der sammen med Schous Sæbehus blev total ødelagt, samtidigt udbrød den større brand. Hvor meget denne brand ødelagde, har jeg ingen oplysninger om
 
T.H Vestergaard.
 
Billederne i denne blok er fra egen samlng