Første verdenskrig / August 1914

August 1914
Dampskibet Maryland af København.
Via M/S Museet.
 
Minesprængt i Nordsøen 21. august 1914, da skibet var på rejse fra Buenos Aires til København med ca. 7200 tons majs. Der var ingen omkomne ved forliset. 

Følgende besætningsmedlemmer var mødt op til et ekstraordinært søforhør der fandt sted den 8. september 1914:
Kaptajn Ørsted.
1. Styrmand Dragsdahl.
2. Styrmand C. Godtfredsen.
3. Styrmand P. Hansen.
1. Mester V. Fricke.
Maskinassistent O. P. Rasmussen.
Bådsmand J. W. Jensen.
Matros P. Hansen.
Matros M. I. Hansen.
Matros L. Petersen.
Letmatros N. Juel Petersen.
Fyrbøder A. T. Olsen.
Hovmester E. A. Sørensen.
 
Ifølge skibets dagbog ramtes Maryland af en eksplosion forårsaget af en mine eller torpedo, og skibet begyndte straks at synke med forskibet. Maskinen blev stoppet, og besætningen blev beordret til at gå i bådene.
 
Mens bådene hang i daviderne, ramtes skibet af endnu en eksplosion, denne gang i kul- og maskinrummet. Bunden i den ene båd blev slået ud på grund af eksplosionen, herved blev de besætningsmedlemmer der var i båden, slynget i vandet. Efter eksplosion to sank Maryland hurtigt.
 
De folk der var blevet slynget i vandet, blev bjærget ombord i de andre både, hvorefter de roede efter en fiskers lanterner. Det var den belgiske fiskekutter fra Ostende ”Marie Louise”.
 
Fiskeskipper Lus Emile tog venligt imod Marylands besætning, og begyndte straks at sejle mod Ostende hvor de ankom den 22. om aftenen.
 
Ud over besætningen, var der også en passager med på rejsen ”A. Meyer”, muligvis en engelsk officer.
 
 
Dampskibet Chr. Broberg af København.
Via M/S Museet
 
Minesprængt i Nordsøen.
1 person omkommet den 22. august 1914 da skibet var på rejse fra Portland til København med stykgods. 1 person omkommet.
 
Besætningen på Chr. Broberg bestod af følgende personer:
Kaptajn L. P. Larsen.
1. styrmand A. M. Petersen.
2. Styrmand O. K. L. Thorstøj.
1. Mester Meistrup Nielsen.
3. Mester E. M. Rixen.
Hovmester Lauritz Chr. Hjortmann.
Kok Hermann Jehl.
Tømmermand I. Olsson.
Matros A. V. Nyhuus.
Matros Jens Jensen.
Matros Ole Nielsen.
Matros E. O. H. Petersen.
Matros I. B. Andersen.
Letmatros C. O. R. Petersen.
Fyrbøder Ludvig Prysting.
Fyrbøder K. H. P. Olsen.
Messedreng A. V. Jensen.
 
Ifølge en kladde af skibsjournalen der var det eneste af skibets papirer der ikke var gået tabt, fremgår det, at Chr. Broberg var blevet overhalet af Maryland.

Fra Chr. Broberg observeredes det senere, at Maryland pludselig var drejet tværs og at maskinen var blevet stoppet, kort efter sås Marylands forskib at synke, og en eksplosion om bagbord skete.

Straks blev der sat to redningsbåde på vandet og de blev sendt til assistance. Bådene kom tilbage to timer senere. Ombord på Chr. Broberg lod man ankeret gå, og der holdtes skarp udkig efter Marylands både.

Kl. 04 om morgenen lettede Chr. Broberg anker og sejlede lidt rundt for at lede efter Marylands besætning, men fandt ingen. 1½ time efter Broberg havde lettet anker blev skibet ramt af en sømine under maskinrummet. Begge joller blev straks sat i vandet med hele besætningen, med undtagelse af 2. maskinmester L. Jensen, der havde vagt i maskinrummet. Chr. Broberg sank i løbet af 5 minutter.

Besætningen blev kort tid efter bjerget ombord på H. H. S. Eyrie, der havde bemærket ulykken og var sejlet dem til undsætning. Herefter sejlede de hen til en nærliggende engelsk krydser, hvor en foreløbig rapport blev afgivet, og fyrbøder Nielsen blev behandlet for de skader han havde pådraget sig ved eksplosionen. Herefter blev kursen sat mod Lowestoft.
 
 
27-08-1914. Skonnerten Gæa af Svendborg.
Minesprængt i Nordsøen.
3 personer omkommet den 27. august 1914. Skibet var på rejse fra Sunderland til Svendborg med kul. 3 personer omkommet
(Intet billede)

Søforhøret blev afholdt i Nørresundby den 1. september 1914.

Besætningen på Gæa bestod af følgende:
Skibsfører Henrik Vilhelm Pedersen.
Styrmand Severin Nielsen.
Matros Carl Lauritz Andersen Brasen.
Letmatros Ottar Peter Jensen
Ungmand Niels Ejnar Larssen.
Knud Arentsen Lynge
Kok Oscar Bengtsen

Kaptajnen forklarede, at de sejlede fra Sunderland torsdag den 27. om morgenen og passerede havnefyret kl. 07 og det blæste en jævn kuling, og det var en diset morgen, men efterhånden som de kom væk fra land klarede det op. Skibet gik 6 knob.

Kl. 12 ramtes skibet af en eksplosion, og da skipperen kom op på dækket, lå forskibet allerede under vand. Skibet sank så hurtig, at besætningen ikke nåede at få jollen i vandet.

Skipperen og en af matroserne klamrede sig til en lukaf-kappe, to andre besætningsmedlemmer havde fundet noget vraggods de kun klamre sig til som hjælp til at holde sig flydende.

Efter en halv times tid i vandet, blev de redet ombord i den engelske torpedobåd Nr. 13 som sejlede dem til North Shields.

De omkomne ved forliset var:
Styrmand Severin Nielsen af Troense.
Ungmand. Knud Arentsen Lynge af Kerteminde.
Kok oscar Bengtsson af Hellerup.