Hvem er jeg
Oprettet 13. augustt 2018 
 
 
Mit navn er Bent Løwe. Jeg blev født i Esbjerg 1961, og voksede op på Fuglebakkevej. Min far var officer i handelsflåden. En stor del af min barndoms yngste år tilbragte jeg sammen med mine forældre, på langfart, og jeg besluttede mig allerede inden jeg begyndte i folkeskolen, at jeg ville være sømand, og sådan blev det.
 
Søfartshistorie har altid interesseret mig, specielt den del af historien der omhandler de to verdenskrige. Det med interessen for anden verdenskrig startede, da jeg sammen med min familie sejlede rundt på kanalerne i Tyskland for nogle år siden, og hvor vi sejlede forbi kvindekoncentrationslejren Ravensbrück.
 
 
Hvad vil blive beskrevet på siden?

Til at begynde med oplyses kun skibenes navne, hjemsted, tidspunkt for hændelsen, samt hvor hendelsen fandt sted, samt hvor mange omkomne der har være ved hver enkelt forlis.

På et senere tidspunk vil beskrivelserne af hændelserne også blive beskrever.

Billeder vil der også med tiden blive sat ind.

Søger du oplysninger om en bestemt hændelse, eller en bestemt person, kan jeg kontaktes via kontaktsiden.