Blog / Det første danske krigs forlis 1939

Det første danske krigs forlis 1939

I 1938 var der forhandlinger i München, mellem Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Mange håbede at disse forhandlinger kunne forhindre en ny stor krig. Men fra foråret 1939 var det klart at fredshåbet ikke kunne holde, Europa var på vej mod en ny krig.
 
I marts 39 besatte Hitlers tropper Tjekkoslovakiet trods aftalerne om det modsatte året før, Mussolini besatte Albanien i påsken og andre lande, først og fremmest Polen, følte sig truet af Tyskland. Det var ikke mere et spørgsmål om krigen kom, men om hvornår den kom.
 
I august sikrede Hitler sig mod øst ved at indgå en ikke-angrebspagt med Sovjetunionen og dermed var Polens skæbne beseglet.
 
Den 1. september gik tyske tropper over den tysk-polske grænse uden varsel og uden krigserklæring, Warszawa blev sønderbombet af tyske fly.
 
England og Frankrig erklærede 3.spetember Tyskland krig og 2. verdenskrig var en realitet.
 
Begivenhederne ude i Europa blev fulgt med opmærksomhed og spænding i Danmark, der var nok ikke mange der var uenige med statsminister Thorvald Stauning i, at Danmark skulle erklære sig neutralt.
 
Søfarten fra den 4. september 1939, og frem til besættelsen den 9. april 1940.

Allerede den 4. september 1939, var store dele af Nordsøen mineret af tyskerne, om englænderne på dette tidlige tidspunkt havde udlagt miner i Nordsøen skal jeg lade være usagt.
 
Dansk søfart var helt fra begyndelsen af anden verdenskrig ramt af krigshandlinger, i første omgang var det minerne, sidenhen ubåde og luftangreb. På kortet nedenfor, ses hvordan mineringen af Nordsøen så ud, i 1939, kort tid efter udbruddet af anden verdenskrig (Uge 40, 1939).
 


I tillæg A er navnene nævnt på alle de danske skibe, der blev skadet inden besættelsen.
 
Allerede den 4. september 1939, kort tid efter midnat, oplevede danskerne krigens første minesprængning, det var Skagen fiskekutteren Nordstrand der rendte på en mine i Nordsøen.


Skagenskutteren S127 Nordstrand havde været på fiskeri i Nordsøen, og var på vej ind til Esbjerg sammen med Esbjerg kutteren Bob, da den rendte på en mine kl. 00:30, den 4. september 1939, ulykken skete ca. 70 sømil vest af Vyl Fyrskib. Fire personer mistede livet.
 
Avisen By og egn bragte følgende artikel om forliset:
Det var Skagenkutterender blev minesprængt i Vesterhavet!
 
Den frygtelige efterretning kom i går pr. radio til Skagen.
 
Sent i går eftermiddag blev det bekræftet, at den fiskekutter der søndag nat blev minesprængt i Vesterhavet ud for Esbjerg, var Skagenskutteren ”Nordstrand” S127. De fire Skagensfiskere, der var ombord, og som betragtes som forulykkede, var:
 
Den ca. 30årige Chr. Gajhede, der efterlader Hustru og et lille barn.
Den ca. 30årige fisker Arnold Nielsen, der efterlader hustru og to små børn.
Den 27årige fisker Willy Westerskov, der efterlader Hustru og et lille barn.
Samt den 19årige Ungmand Marius Rasmussen, der er søn af Arbejdsmand Niels Rasmussen.
 
Den sørgelige meddelelse fremkom i en radiosamtale, som Esbjerg kutteren ”Disko”, der for tiden ligger i Skagenshavn, havde med besætningen på kutteren ”Bob”, der som bekendt var øjenvidner til katastrofen, og i går eftermiddag var på vej gennem minefeltet til havnen i Thyborøn. Det var de pårørende til besætningen på ”Nordstrand”, der havde bedt ”Disko” kalde ”Bob”, fordi de ikke længere kunne udholde den frygtelige uvished. De fik deres bange anelser bekræftet. Det var S 127, der var minesprængt den nat, erklærede skipperen på ”Bob”, der var ingen tvivl muligt!
 
Den frygtelige efterretning blev modtaget med bøjet hoved af fiskerne på havnen, og overalt på kutterne, på alle offentlige bygninger og på mange private flagstænger over hele byen gled flagstængerne på halvt. Skagen var med et slag blevet en by i sorg, og den fortalte bedre end ord den deltagelse, Skagensboerne nærer for de hårdt ramte efter ulykkens ofre. Disse blev så skånsomt som muligt underrettet om det skete, men de havde halvt ventet ulykkesbudskabet. ”Nordstrand” skulle jo for længst være vendt hjem, og det har virket påfaldende, at det siden i søndags har været umuligt at kalde den i radioen. Den omstændighed, at kutteren skulle befinde sig i det farlige minefelt, levnede heller ikke meget håb.
 
Skipper Gajhedes forældre opholder sig for tiden på Bornholm, hvor man forgæves har forsøgt at komme i forbindelse med dem. De har formodentlig fået den tunge meddelelse gennem pressens radioavis i aftes.